Vi hjälper dig
med din etablering

Vi ser till att din etablering sker på ett smidigt och
lagenligt sätt. Kontakta oss för mer information om hur
vi kan underlätta ditt projekt.

Läs mer om hur vi jobbar med Etablering

Etablering av väganordningar i alla storlekar

Med vårt breda utbud av material, produkter, servicefordon och kranbilar kan vi se till att
er etablering sker på ett säkert, effektivt och lagenligt sätt. Våra fullutrustade depåer är
redo att hjälpa er med placering av skyltar, avspärringar och vi levererar materialet direkt
till er väganordning för att etableringen ska gå så snabbt och enkelt som möjligt.

Vår maskinpark

Våra kranbilar och servicefordon är av minst euro-klassning 5 och uppfyller alla krav som finns idag. Vi har kranbilar i olika storlekar och använder oss av släp för att effektivisera transporterna. Alla våra kranbilar uppfyller euroklassning 6 och inget lyft är för tungt eller för långt att nå.

Placering av skyltar

Vår kunniga personal hjälper er med utplacering av skyltar och vägmärken så att ni kan påbörja arbetet snabbare. Vi ser till att placeringen uppfyller alla krav som ställs på en trafikarbetsplats för att ni ska undvika eventuella arbetsstopp och böter. På våra depåer har vi även möjlighet att tillverka unika skyltar och vägmärken vid behov.

Avspärrningar och barriärer

För att kunna påbörja arbetet så snabbt och effektivt som möjligt utan att kompromissa på säkerhet och arbetsmiljö är det viktigt att få avspärrningar, skyddsstängsel och bullerskydd på plats. Våra fullutrustade depåer levererar materialet direkt till trafikarbetsplatsen så att ni kan fokusera på arbetet.

Läs om hur vi tog fram en säker
etableringsanordning i centrala Stockholm

Läs mer om projektet
Detta är en text till rubriken

Vi erbjuder en helhetslösning så att
projekten blir så bra som de kan bli

Läs om vår helhetslösning