Säker trafikmiljö med
våra flaggvakter och lotsar

Våra flaggvakter och lotsar jobbar regelbundet i väg-
och trafikmiljö och har alltid rätt utbildning som krävs.

Läs mer om hur vi jobbar med Flaggvakt & Lots
Personal från Road Rental där en teamledare talar med övriga personal

Vi håller vägen säker

Under arbetets gång är trafikarbetsplatsen under ständig förändring. För att hålla
arbetare och trafikanter säkra är det viktigt att vara vaksam på arbetsplatsmiljö- och
säkerhet. Våra flaggvakter och lotsar är utbildade och vet vad som krävs för att upprätta
och bibehålla en trygg trafikmiljö.

Vilka roller har en flaggvakt?

Våra flaggvakter är utbildade i alla typer av uppgifter som ingår i arbetet, från att dirigera biltrafik på vägen till att leda fotgängare vid övergångsställen och att dela ut material. Rollen som flaggvakt är ett av de mest krävande yrkena på en trafikarbetsplats och våra medarbetare har erfarenhet av trafikanordningar av alla sorter.

Varför anlita en trafiklots?

Trafiklots vid vägarbete är en effektiv och smidig trafikanordning som blir allt vanligare. Vid länge trafikavbrott är trafiklotsen ett bra alternativ då det ökar trafiksäkerheten och har en låg trafikpåverkan vilket resulterar i kortare bilköer. Trafiklotsning sker med en lotsbil som både måste vara godkänd och utrustad enligt trafikverkets regler.

Måste jag förboka?

I din TA-plan bör du ha planerat för signalvakter i form av TMA-bilar, flaggvakter och trafiklotsar men det är vanligt att det dyker upp nya behov och uppstår oplanerade avbrott i arbetet vilket innebär att man måste anlita på kort varsel. Road Rental kan bistå med signalvakter i både planerade projekt och vid behov.

Läs om hur vi tog fram en säker
etableringsanordning i centrala Stockholm

Läs mer om projektet
Detta är en text till rubriken

Vi erbjuder en helhetslösning så att
projekten blir så bra som de kan bli

Läs om vår helhetslösning