Vi hjälper dig att söka
alla nödvändiga tillstånd

För att få dra ledningar, borra och utföra mark- och
vägarbeten krävs det att du har alla nödvändiga
tillstånd på plats. Vi hjälper dig att söka rätt tillstånd.

Läs mer om hur vi jobbar med Tillstånd
Svensk cirkulationsplats med bilar som åker igenom

Vi hjälper dig att söka tillstånd

En trafikanordningsplan eller en så kallad TA-plan är en fullständig beskrivning på hur ett
vägarbete ska märkas ut och säkras efter det regelverk som råder. TA-planen innefattar
även information om själva vägarbetet, utmärkning av vägmärken, skydd för trafikanter,
vägmarkeringar och övriga anordningar som tillhör arbetsplatsen.

Vilka olika tillstånd finns det?

Beroende på projektet kan det krävas olika typer av tillstånd. För arbeten på statligt ägd eller kommunal mark måste du alltid söka tillstånd och om du ska ställa upp upplag eller bodar måste du även söka om polistillstånd och eventuellt bygglov. Kontakta oss för mer information om de olika typerna av tillstånd du kan söka.

Hur lång tid innan projektet?

Vid arbeten som har stor inverkan på trafikframkomligheten måste du söka tillstånd med längre framförhållning jämfört med projekt som har mindre påverkan på trafikframkomligheten. Tidsramarna kan variera beroende på plats och avtal med kommuner och städer, Hör av dig till oss för att ta reda på vad som gäller för ert projekt.

Vem får söka tillstånd?

För att få söka tillstånd krävs det i de allra flesta fall att du har gått en utbildning. Utbildningen ingår ofta i en större utbildning där du får lära dig om trafiksäkerhet, miljö, buller med mera och efter avklarad utbildning får du ett intyg som måste visas upp vid inspektion. Vi har utbildad personal som kan sköta ansökan åt dig, kontakta oss för att få hjälp med ansökan.

Läs om hur vi tog fram en säker
etableringsanordning i centrala Stockholm

Läs mer om projektet
Detta är en text till rubriken

Vi erbjuder en helhetslösning så att
projekten blir så bra som de kan bli

Läs om vår helhetslösning