Låt Road Rental sköta er tillsyn

För att arbetet ska gå så smidigt som möjligt enligt
TA-planen är det viktigt att tillsynen sköts på rätt sätt,
låt oss ta hand om tillsynen så att ni kan fokusera på arbetet.

Läs mer om hur vi jobbar med Tillsyn
Personal från Road Rental som jobbar på en trafikerad väg som är under uppbyggnad

Road Rental tar hand om tillsynen

Det händer mycket på en trafikarbetsplats och för att arbetet ska utföras enligt tillstånd
och planering måste man ha full kontroll över projektet. Vår erfarna personal tar hand om
tillsynen så att ni kan känna er trygga och slutföra projektet på bästa sätt.

Vad innebär tillsyn?

Tillsyn innebär att en ansvarig för löpande dokumentation över vad som händer på trafikarbetsplatsen under arbetets gång. Tillstånden som har godkänts i TA-planen ställer krav på projektet och den ansvarige ser till att arbetet är förenligt med uppdragsbeskrivningen.

Hur fungerar det?

Road Rentals personal sköter tillsynen i enlighet med TA-planen. Som helhetspartner har vi fullständig insyn i projektets alla delar och har full kontroll på trafikarbetsplatsen. Vi har även erfarenhet av att sköta tillsynen på arbetsplatser där vi inte har tagit fram TA-planen så oavsett var ni står i projektet kan vi hjälpa till.

Vad förväntas av oss?

Ni behöver inte ägna tid åt tillsynsarbetet när ni anlitar oss. Tillsynsarbetet är en viktig del av projektet och istället för att riskera att arbeta på fel sätt så säkerställer vi att allt går enligt plan och ni kan fokusera på att ägna all er expertis och ansträngning åt projektets utförande.

Läs om hur vi tog fram en säker
etableringsanordning i centrala Stockholm

Läs mer om projektet
Detta är en text till rubriken

Vi erbjuder en helhetslösning så att
projekten blir så bra som de kan bli

Läs om vår helhetslösning