Våra TMA-bilar håller arbetare
och trafikanter säkra på vägen

Hyr våra TMA- och varningsbilar för arbeten i trafikerad miljö, vid
planerade entreprenader eller vid insatser som t.ex. bärgningsarbeten.

Läs mer om hur vi jobbar med TMA
Byggarbete på en väg med begränsad hastighet för en säker arbetsplats

Jobba säkert med våra TMA-lösningar

Alla våra TMA-bilar är av euroklassning 6 och har alla kvalifikationer som krävs för att du som
arbetar ska känna dig trygg på vägen och säker på att TMA-skyddet klarar sin uppgift.
Våra chaufförer har rätt utbildning och lång erfarenhet för att skapa trygga arbetsplatser
och klarar av alla typer av arbeten.

Vad innebär TMA?

TMA (Truck Mounted Attenuator) är ett påkörningsskydd som framför allt används vid vägarbeten. Skyddet sitter oftast monterat på en lastbil och används för att dämpa kollisioner, på bilen finns även en LED-tavla som visar situationsanpassade budskap.

När behövs TMA?

TMA-bilar behövs vid vägarbeten för att skydda arbetare och passerande trafikanter. Exempel på tillfälliga arbeten på vägar är tvättning av vägmärken, sättning av snöpinnar och vid snödikning. TMA används också vid räddningsinsatser, exempelvis vid trafikolyckor.

Vem får köra TMA-bil?

För att få köra en TMA-bil krävs utbildningen Arbete på väg i grunden samt kompletteringsutbildningen Arbete på väg - Steg 2.1. I utbildningen ingår kurser om säkerhetszoner, arbetsmiljösäkerhet och certifikatet är giltigt i 4 år. Kontakta oss för mer information om våra TMA-bilar.

Läs om hur vi tog fram en säker
etableringsanordning i centrala Stockholm

Läs mer om projektet
Detta är en text till rubriken

Vi erbjuder en helhetslösning så att
projekten blir så bra som de kan bli

Läs om vår helhetslösning