Tillbaka

B2. Stopplikt

Märket anger att förare har stopplikt före infart på korsande väg, led eller spårområde och att bestämmelserna i 3 kap. 19 § trafikförordningen är tillämpliga. Om samtliga tillfarter i en korsning har stopplikt anges detta med tilläggstavla T14, flervägsstopp.

Hitta din depå

Relaterade Produkter

B1. Väjningsplikt

B3. Övergångsställe

B4. Huvudled

B5. Huvudled upphör