Tillbaka

B4. Huvudled

Märket är uppsatt vid huvudledens början och upprepat efter varje korsning med annan väg än sådan som avses i 3 kap. 21 § andra stycket trafikförordningen, om det inte ändå tydligt framgår att huvudleden fortsätter efter korsningen.

Hitta din depå

Relaterade Produkter

B1. Väjningsplikt

B2. Stopplikt

B3. Övergångsställe

B5. Huvudled upphör