Tillbaka

B3. Övergångsställe

Märkena, som är likvärdiga och kan användas var för sig eller tillsammans, anger ett övergångsställe. Vid obevakade övergångsställen är för fordonsförare bestämmelserna i 3 kap. 61 § och för gående bestämmelserna i 7 kap. 4 § trafikförordningen tillämpliga.

Hitta din depå

Relaterade Produkter

B1. Väjningsplikt

B2. Stopplikt

B4. Huvudled

B5. Huvudled upphör