Tillbaka

D6. Påbjuden gång- och cykelbana

Märket anger gemensam bana för gående och cyklande. Om moped klass II inte får föras på banan anges det på en tilläggstavla.

Hitta din depå

Relaterade Produkter

D1. Påbjuden körriktning

D2. Påbjuden körbana

D3. Cirkulationsplats

D4. Påbjuden cykelbana