Tillbaka

E1. Motorväg

Används märket som förberedande upplysning om att en motorväg börjar anges avståndet på en tilläggstavla. Märket kan även vara infogat i ett lokaliseringsmärke.

Hitta din depå

Relaterade Produkter

E2. Motorväg upphör

E3. Motortrafikled

E4. Motortrafikled upphör

E5. Tättbebyggt område