Tillbaka

E4. Motortrafikled upphör

Används märket som förberedande upplysning om att en motortrafikled upphör anges avståndet på en tilläggstavla. Märket används inte när en motortrafikled övergår i motorväg.

Hitta din depå

Relaterade Produkter

E1. Motorväg

E2. Motorväg upphör

E3. Motortrafikled

E5. Tättbebyggt område