Tillbaka

E2. Motorväg upphör

Används märket som förberedande upplysning om att en motorväg upphör anges avståndet på en tilläggstavla. Märket används inte när en motorväg övergår i motortrafikled.

Hitta din depå

Relaterade Produkter

E1. Motorväg

E3. Motortrafikled

E4. Motortrafikled upphör

E5. Tättbebyggt område