Tillbaka

F24. Färdriktning vid omledning

Märket anger färdriktning vid tillfällig omledning av trafik. Avvikelse från färg får inte ske.

Hitta din depå

Relaterade Produkter

F1-1. Orienteringstavla

F2. Orienteringstavla vid förbjuden sväng i korsning

F3. Tabellorienteringstavla

F4. Avfartsorienteringstavla