Tillbaka

F27. Trafikplatsnummer

Märket anger numret på trafikplatsen. Märket kan vara kompletterat med avfartens beteckning. Avvikelse från färg får inte ske.

Hitta din depå

Relaterade Produkter

F1-1. Orienteringstavla

F2. Orienteringstavla vid förbjuden sväng i korsning

F3. Tabellorienteringstavla

F4. Avfartsorienteringstavla