Tillbaka

B7. Mötande trafik har väjningsplikt

Märket visar att mötande trafik har väjningsplikt och skall lämna företräde vid möte. Märket sätts upp på platser där det är trångt.

Hitta din depå