Tillbaka

B8. Cykelöverfart

Märket anger en cykelöverfart. Vid cykelöverfarter är för fordonsförare bestämmelserna i 3 kap. 61 a § och för cyklande och förare av moped klass II bestämmelserna i 6 kap. 6 § trafikförordningen tillämpliga.

Hitta din depå

Relaterade Produkter

B1. Väjningsplikt

B2. Stopplikt

B3. Övergångsställe

B4. Huvudled