Tillbaka

E23. Taxi

Märket anger den, i färdriktningen, bortre gränsen för en särskild uppställningsplats för fordon som används i taxitrafik.

Hitta din depå

Relaterade Produkter

E1. Motorväg

E2. Motorväg upphör

E3. Motortrafikled

E4. Motortrafikled upphör