Tillbaka

E29. Utrymningsväg

Märket anger riktning och avstånd till nödutgång eller motsvarande för gående. Märket är uppsatt med högst 25 meters mellanrum.

Hitta din depå

Relaterade Produkter

E1. Motorväg

E2. Motorväg upphör

E3. Motortrafikled

E4. Motortrafikled upphör