Tillbaka

E29. Utrymningsväg

Märket anger riktning och avstånd till nödutgång eller motsvarande för gående. Märket är uppsatt med högst 25 meters mellanrum.

Hitta din depå